Foreløbige tal for 2023 og finansielle forventninger til 2024

Foreløbige tal for 2023 og finansielle forventninger til 2024
Foreløbige tal for 2023 og finansielle forventninger til 2024

Revisionen af selskabets årsrapport for 2023 er ikke afsluttet. Årsrapporten offentliggøres på onsdag den 27. marts 2024 i henhold til selskabets finanskalender.

Selskabet har opnået følgende foreløbige resultater for 2023:

  • Negativt driftsresultat på DKK 27 mio. hvilket er marginalt bedre end årets forventninger om et negativt driftsresultat på DKK 30-35 mio.
  • Likvidbeholdningen ultimo 2023 var DKK 11 mio., hvilket er marginalt bedre end årets forventninger om DKK 6-10 mio.

Guidance for 2024:

For regnskabsåret 2024 forventes et negativt driftsresultat på DKK 3-4 mio. Fra og med 2024 guider selskabet udelukkende på driftsresultat, da usikkerhedsmarginen som følge af naturlig periodisering af betalinger vurderes at være for stor

Med venlig hilsen

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

Attachment